Translation views

Als je inhoud vertaald dan heb je eigenlijk geen overzicht wat er reeds vertaald is of niet. Wat er verouderd is of niet (qua vertaling).

Deze module lost dit probleem op. Er wordt een overzicht gegenereerd waar je kunt zien wat er nog moet gebeuren. Zo zie je wat er nog vertaald/aangepast moet worden.

De meegeleverde view gebruikt zowat alle mogelijke taalvelden en filters.

Als je ook zelf een view maakt kan je van dezelfde items gebruik maken.