Unite Gallery

Unite Gallery heeft reeds jaren knappe scripts, die zelfs destijds in een Drupal 7 module gegoten werden. Vanaf Drupal 8 werd deze module betalend en in Drupal 9 is ze zelfs onbestaand.

Vandaar dat ik zelf de module heb gemaakt, Drupal 8-9 compatibel. Er werd geen PHP gebruikt, maar Twigs om dit te programmeren.

Vooreerst overlopen we kracht van deze open source scripts.. https://unitegallery.net/  (al credits and respect to Unite Gallery)

Je kan er een afbeeldingen mee voorstellen als volgt:

  • Kolommen
  • Nested
  • Grid 
  • Justified

Vooral Justified geniet mijn respect. Je krijgt er een responsive voorstelling waarbij de laatste rij steeds volledig wordt gevuld. Je krijgt dus onderaan geen 'weesafbeeldingen'. Knap.

Je kunt er ook afbeeldingsgalerijen mee maken:

  • Compact
  • Carousel
  • Grid

Zo ziet bvb Grid er uit. Een automatische slideshow, met mogelijkheden om te vergroten, in- en uit te zoomen, te linken naar de node,...

Ik heb dit alles in een module gegoten. unite_gallery.zip

Het is een third party: unite_gallery_third_party.zip

Werkwijze:

1) Installeer de thrid party in de map 'libraries'. De bestanden verwijzen naar dit. Maak dat dit inderdaad ook zo is.

 

2) Installeer en activeer de module.

3) Verfijn de instellingen. Om didactische redenen heb ik sommige velden niet verborgen in de weergaves. Ook de Asset injector kan je verfijnen door de javascript enkel op de pagina's in te stellen die je nodig hebt. Ik maak gebruik van een afbeeldingsstijl big. Dit geeft de afbeeldingen weer op ware grootte.. Je kunt zelf afbeeldingsstijlen aanmaken, desnoods met focal point.  Al de rest wijst zichzelf uit.

De voorstellingen kan je gebruiken in een afbeeldingsveld in een node. De 'alt' wordt dan als tekst gebruikt. Je kunt ook een view aanmaken (niet via Drupal views, maar met een node. Ik gebruik dus een node om een overzicht te genereren). Deze view gebruikt een inhoudstype en afbeeldingsveld. Logisch. Deze moet je natuurlijk ingeven. Ook de andere instellingen zoals breedte, achtergrondkleur,... zijn allemaal instelbaar. Bij een view wordt de nodetitle als tekst weergegeven en linkt naar de inhoud.