Views Add Button

Eenvoudige module die toelaat op in de kop of voet van een view een link te leggen om inhoud toe te voegen van een bepaalde entiteit (vb inhoudstype)

In de kop kan je een nieuw item vinden:


Je stelt in wat je wilt toevoegen van inhoud.

Je moet natuurlijk ook de rechten toepassen die je wenst.

Als je de nodige rechten hebt zie je de link. Anders is die niet zichtbaar.


Je kunt de link via CSS omvormen tot een knop. Je krijgt daar tal van tools voor...