Views Aggregator Plus

Met deze module kan je binnen een tabel groeperen en wiskundige bewerkingen maken. Je ziet in onderstaande tabel dat er voor sommige fotografen, meerdere foto's zijn. De rij wordt dan telkens herhaald. Dit los je op door te groeperen, maar dit verstoort de tabelstructuur. Deze module biedt de oplossing.

Screen001629.png

Je krijgt er een views format bij:

Screen001630.png

Je moet op een veld groeperen.
Screen001631.png

Op hetzelfde veld kan je dan bijvoorbeeld ook het aantal items toevoegen (Tally members)
Screen001632.png

Je krijgt nu dit. De fotograaf komt maar 1 X voor met hoeveel keer hij/zij voorkomt.


Screen001633.png

Het tweede veld gaan we gewoon opsommen en sorteren.
Screen001634.png

Dit overzicht toont de groepering binnen de tabel. Het spreekt voor zich dat velden met getallen (bvb prijzen, lidgelden,..) ook als som kunnen getoond worden. Ook PHP velden kunnen in de berekening worden gebruikt!


Screen001635.png

Bij de instellingen kan je ook bewerking uitvoeren, niet per rij, maar voor de ganse kolom. (=kolom functie). Hier maak ik eerst een label aan en daarna tel ik het aantal items.
Screen001636.png

De tabel krijgt nu onderaan een totaal. (in deze beperkte print klopt dit niet omdat niet alle items worden getoond)

Screen001637.png