Views Bulk Edit

Voor deze module moet je eerst Views Bulk Operations installeren.

Screen000700_0.png

Kies het VBO veld  in views

Screen000689.png

Nu krijg je de mogelijkheid om waarden te wijzigen voor alle geselecteerde nodes.

Screen000688.png

Selcteer de nodes 

Screen000690.png

en kies welk veld je wilt wijzigen.


Screen000691.png

Ik ga de inhoud van een body veld wijzigen.


Screen000692.png

Screen000694.png
Screen000693.png