Views Conditional

Velden al of niet tonen, afhankelijk van de inhoud van andere velden... Meer nog de inhoud aanpassen afhankelijk van de inhoud van andere velden.. Dit is de geknipte module.

Ik maak 2 artikels aan met elk een foto van een kat.

Screen000006.png

In de view is er een artikel dat geen foto toont, niettegenstaande er wel degelijk een is.. 

Screen000005.png

Bij wijze van test heb ik een voorwaarde gesteld. De afbeelding komt maar voor als ik er in de tekst van het body veld naar verwijs met het woord 'image'.

Screen000007.png

Je kunt kiezen uit volgende criteria:


Screen000008.png