Views Data Export

Dit is er eentje die je niet zonder composer kunt installeren. Het bevat namelijk csv serialization en die heeft composer nodig. Je kunt dus best van de eerste keer gans de module met composer installeren.

Drupal8_002218.png

Van dan af komt er bij de views een mogelijkheid bij.
Drupal8_002219.png

Op dit ogenblik kan je exporteren naar volgende formats. Vroeger stond daar ook xls bij. Waarschijnlijk is dit nog in de maak..

Drupal8_002228.png

Bij de cvs instellingen kan je kiezen hoe je de scheiding wilt. Bij tekstvelden kan het nuttig zijn om de komma te vervangen door andere tekens.

Drupal8_002221.png

Je moet ook een pad opgeven naar je bestand.

Drupal8_002226.png

In plaats van rechtstreeks het pad aan te spreken kan je ook een bijlage toekennen aan een bestaande view.


Drupal8_002220.png

De exportknop is nu zichtbaar als bijlage van de view.

Drupal8_002227.png

Vanaf nu is het bestand beschikbaar. De codering is in UTF-8.

Drupal8_002222.png

Als je nu bvb met Excel het bestand opent dan krijg je fouten omdat Excel standaard ANSI gebruikt. Letters met accenten worden dan niet goed weergegeven. Doe daarom een manuele import in Excel.


Drupal8_002223.png

Het scheidingsteken.. weet je nog..


Drupal8_002224.png

Het resultaat.


Drupal8_002225.png