Views entity embed

In een inhoudstype kan je een view integreren met een veld. (View field, EVA,...)

Je kunt ook in een tekstveld een view integreren. (Insert view)

Deze module is een variant op dit laatste type. Handig om zo tussen je tekst van vbv een bodyfield een view te tonen met de meest recente inhoud. 

Deze module is een vervolg op de Entity Embed module waar je nodes mee kunt invoegen in je CKEditor. Deze module heeft een knop met de E van embed.


Je kunt er dus nodes mee invoegen.


De Views Entity Embed gaat nog een stuk verder. Je voegt een volledige view toe. Je gebruikt de knop naast de E.

Kies de view.

en de weergave.


Ik wil de kracht van deze module onderstrepen. Je kunt zo tekst dynamisch maken. Denk maar aan een view die statistische gegevens bevat, geïntegreerd in de tekst.