Views Field View

De module laat je toe om bij een view een andere view als veld in te voegen. De vraag is, wanneer je zoiets nodig hebt... Vandaar eerst een situatieschets.

Ik heb een inhoudstype liedjes.. Bvb 'Here comes the sun' van de Beatles, waar er 3 leden aan deelnamen. (Den John lag in het ziekenhuis...) Ik heb een overzicht dat het liedje toont en de artiesten die bijdroegen tot deze song, inclusief foto.

Drupal8_001796.png

Het inhoudstype van de artiesten heeft een body en een afbeelding.


Drupal8_001797.png

Het inhoudstype van de songs heeft ook een foto, maar vooral een referentieveld naar de artiesten.


Drupal8_001798.png

Het overzicht van de artiesten toont hun naam en de foto.
Drupal8_001799.png

Het overzicht van de songs toont de titelsong, wat tekst en een nieuw veld GLOBAL:VIEW Dit is de module die hier aan het werk is..

Drupal8_001802.png

Je kunt hier verwijzen naar een reeds bestaande view (hier die van de artiesten) Merk op dat er een contextuele verwijzing is van de ene view naar de andere. Ik geef hier de ID mee van de artiesten.

Drupal8_001803.png

Het veld artiesten moet aldus worden ingesteld

Drupal8_001804.png

Deze ID moet ook in de andere view aanwezig zijn, anders is er geen link.

Drupal8_001800.png
Drupal8_001801.png

Het komt er dus op neer dat je geen relaties moet gebruiken bij dit soort velden. Om uit een ander inhoudstype een foto te halen heb je normaal gezien relaties nodig. De selectie gebeurt hier met contextuele filters.

In het child overzicht geef je een contextuele filter op de ID. In het parent overzicht voeg je een veld in dat linkt naar het andere inhoudstype. Je gebruikt daarvoor de ID. Je zet dit veld niet zichtbaar, maar je gebruikt het als koppeling. Een mooie methode die ik gebruik bij complexe sites. Eén groot nadeel. Je kunt niet filteren op de velden die je importeert via deze methode. Kijken maar niet aankomen..