Views PHP

In de view verschijnt er nu een php veld.
Drupal8_002728.png

Daar kan je pure PHP invullen. Bekijk aandachtig deze code. Het vergelijkt de dag en maand van de geboortedatum en vergelijkt die met de huidige datum. 2 dagen op voorhand wordt de verjaardag reeds aangekondigd. PHP bij views komen niet in de database terecht. ze worden ad hoc aangemaakt boor de view.
Drupal8_002729.png