Views Sort Null Field

Stel... je hebt een view waar je wilt sorteren op de titel, maar je wilt de titels mét een foto toch eerst tonen...

Deze module maakt dat je lege velden bij het sorteren eerst of laatst kunt tonen.