Views Table Rowspan

Een knappe module die het groeperen in een view overzichtelijk maakt.

Als je in een view groepeert in een tabelweergave dan krijg je zo iets... Ik heb een view gemaakt van alle inhoud, gegroepeerd op het inhoudstype. Het groeperen, breekt de tabelstructuur.

Als je deze module gebruikt en goed instelt, dan krijg je dit:

Kies Table Rowspan als formaat in plaats van de gewonen tabel.

Groepeer.. en vink aan 'merge rows in table'.