Workbench Email

De module hoort samen met de Workbench en Workbench Moderation modules. Ze zorgt er voor dat er een mail kan verstuurd worden naar gelijk wie, telkens er een transitie werd gemaakt. Een transitie is een overgang van status van je inhoud. Bijvoorbeeld van klad naar gepubliceerd.

Eerst moet je een template aanmaken.

Drupal8_002056.png

Je bepaalt naar wie er wat gestuurd zal worden.
Drupal8_002057.png

Daarna ga je naar de transities


Drupal8_002058.png

En je koppelt de template met een transitie.


Drupal8_002059.png