Workbench moderation

Deze module zorgt er voor dat je in een team kunt inhoud beheren. Per rol kunnen er rechten worden ingesteld. Zo kan iemand inhoud aanmaken in een kladversie, die nog door iemand anders moet gepubliceerd worden. De module Workbench (= andere module) zorgt voor views die het geheel overzichtelijk maken.

Er zijn standaard 4 toestanden voor de inhoud. Archived wil zeggen dat de inhoud verouderd is en niet meer zichtbaar moet zijn, tenzij je een overzicht maakt dat het archief toont. Draft is de kladversie. Needs review is een status waar de kladversie werd afgewerkt en waarbij nu de inhoud wordt voorgelegd aan een publisher om het te laten publiceren, met of zonder wijzigingen van hem/haar.

Drupal8_002045.png

Je kunt de overgangen instellen. Elke overgang zal bij de toegangsrechten instelbaar zijn. Zo kan bvb iemand die een kladversie gemaakt heeft, de inhoud promoveren tot 'needs review' om te zeggen dat dit klaar is om gepubliceerd te worden.


Drupal8_002046.png

Voor alle rechten heb je natuurlijk ook gebruikers nodig. Ik heb hier 'contributor' en 'publisher' aangemaakt.


Drupal8_002047.png

Nu moet je in het inhoudstype kenbaar maken dat je workbench moderation wilt gebruiken.
Drupal8_002048.png

Ook moet je de rechten aanpassen.

Drupal8_002050.png

Ook de rechten van workbench moet ingesteld worden.

Drupal8_002053.png

Als er nu inhoud wordt aangemaakt, dan krijgt de Publisher dit te zien. Als Pubisher kan er natuurlijk meer gedaan worden dan als Contributor..


Drupal8_002051.png

Er wordt ook telkens een revisie aangemaakt.
Drupal8_002052.png

Als je ook de Workbench module hebt geïnstalleerd, dan kan je een overzicht bekijken wie wat, wanneer heeft gedaan.
 

Drupal8_002054.png