XML sitemap

De XML sitemap module zorgt voor een sitemap die voldoet aan de sitemaps.org specificatie. Dit helpt zoekmachines om intelligenter een website te verkennen en zijn resultaten up -to-date te houden..
De sitemap die door de module wordt aangemaakt kan automatisch worden verstuurd naar de zoekrobots Bing en Google (activeer de module sitemap engines).

Na installatie zet je de modules XML sitemap en XML sitemap engines aan.

modules

Ga naar Instellingen - Zoeken en Metadata - XML Sitemap. Bij 'Lijst' wordt de url getoond die bij de installatie automatisch werd aangemaakt.

xml List.jpg

Deze informatie staat ook bij Instellingen - Geavanceerde instellingen.

xml advanced settings.JPG

Na installatie toont de sitemap (url: uwwebsite/sitemap.xml)  enkel de url van de voorpagina.

sitemap frontpage

Om hieraan url's toe te voegen ga je naar Sitemap Entiteiten.
Wanneer je bv. Inhoud aanvinkt verschijnen alle inhoudstypes. Vink hier alle inhoudstypes aan die je wenst toe te voegen aan de sitemap.

xml custom entities.JPG

Via 'Instellen' kan je het inhoudstype insluiten in de sitemap, de prioriteit/belangrijkheid van de inhoud en de wijzigingsfrequentie instellen.

xml include settings.JPG

Rest enkel nog de sitemap te verzenden naar de zoekmachines. Dit doe je bij 'Zoekmachines'. Je kan hier tevens aangeven hoe vaak dit dient te gebeuren.

xml search engines.JPG

Na elke wijziging ga je naar 'Opnieuw bouwen'. Je kan hier zelf bepalen welke linktypes opnieuw opgebouwd moeten worden.
Je vindt de toegevoegde inhoud ook terug bij instellingen.

xml Rebuild.JPG

Wanneer je later nieuwe inhoud toevoegt vindt je daar nu ook de xml instellingen terug.
 

xml add content.JPG