Zooming

Je afbeeldingen, klein voorstellen om bij klikken de zoomversie te verkrijgen.... deze module kan dit.Bij klikken... Het zoomeffect gaat heel ver. Als je zeer grote afbeeldingen hebt, wordt het schermvullend voorgesteld.


Als je dan nog eens klikt krijg je de afbeelding op ware grootte en kan je met de muis navigeren in de afbeelding.

 

De module werkt enkel met een tussenstap bvb Blazy, Gridstack,...

Je stelt de weergave van het veld in als volgt.

Bij media switcher kies je voor Image to zooming.


Het is een third party.


Blazy ook. Zie de bespreking van deze module op deze site... 


Normaal gezien kan je dit zoomeffect ook in de CKeditor integreren. (Op het ogenblik van dit schrijven zit er echter een bug in)