Node count

Zeer eenvoudige module die een blok voorziet waar alle inhoud, per inhoudstype, wordt getoond met het aantal nodes, zowel gepubliceerd als niet gepubliceerd.

Deze module is dus eerder voor de administrator.

Je plaatst het blok. Desnoods zet je de rechten enkel op de beheerder.

Het resultaat.


Entity Toolbar

Eenvoudige module die entiteiten (inhoudstypes, taxonomie woordenlijsten, paragrafen,...) in een alfabetisch overzicht plaatst. Ideaal dus voor grote sites met veel entiteiten.

Screen001784.png

Taxonomie woordenlijsten:


Screen001785.png

Paragrafen:

Screen001786.png

Content Planner

Een knappe module (enkel Drupal 8) die overzichten maakt als je inhoudstypes met Scheduler en Workflow integreert.

Scheduler zorgt er voor dat je nodes kunt publiceren en depubliceren op een gezet tijdstip in de toekomst. Workflow zorgt voor een status van de node (klad, gepubliceerd, gearchiveerd,...) en werkt nauw samen met Scheduler.

Als je zo heel wat nodes hebt wordt het moeilijk om het overzicht te bewaren. Wat staat er nu precies gepland? Wat is er reeds gearchiveerd? Wat is er op dit ogenblik gepubliceerd?

Admin Menu Search

Admin Menu Search helpt de admin zoeken in het Drupal administratie menu door een automatisch aanvullende lijst te voorzien. Hij voorziet een snelle toegang tot alle administratie links en is bedoeld voor ontwikkelaars die graag met sneltoetsen werken.

Modules die geactiveerd moeten zijn: Admin Toolbar en Admin Toolbar Tools

Installeer de modules zoals gewoonlijk.

Meer is er niet aan.

Views System

Een module die speciaal voor beheerders werd gemaakt. Je kunt er mee views maken die in de kern van Drupal zitten. Module overzichten en Thema overzichten. 

Hier een overzicht van de thema's.

views-system-example-2_0.png

Er zijn bij views mogelijkheden bijgekomen.

Screen000472.png

Filebrowser

Module die toelaat aan de administrator om bestanden weer te geven (desnoods ook aan bezoekers) via een soort verkenner.

Het is een structuur op node basis. Je maakt een node aan per geheel van bestanden.

Screen000143.png

Screen000137.png

Met de nodige instellingen