Contextuele filters voor taxonomietermen

Contextuele filters reageren op wat er in de URL wordt weergegeven, al of niet verborgen. Zo kan je de andere nodes van het inhoudstype tonen terwijl je naar een bepaalde node aan het kijken bent. Een systeem dat in webshops veel gebruikt wordt om de andere producten te tonen.

De view die gefilterd wordt kan via een viewfield of een EVA (zie de modules daaromtrent) gekoppeld worden aan het inhoudstype.

Wat als je nu bij het kijken van een node alle andere nodes wilt zien die dezelfde taxonmieterm hebben. Dit kan zelfs over meerdere inhoudstypes gaan.

Referentievelden en contextuele filters

Een referentieveld in een inhoudstype toont voor een bepaalde node de links naar de andere nodes of taxonomietermen. Als je bij een film de acteurs/actrices invult kom je zo op de inhoud van deze personen terecht.

Het omgekeerde is moeilijker. Wat als je dan de films wilt tonen waar de acteur in meespeelt?Je zou in het inhoudstype een referentieveld kunnen plaatsen naar films, maar dan heb je dubbele input. Dit is niet de Drupal way ...

Laat ons eerst het inhoudstype van de films bekijken. Je ziet duidelijk een referentieveld naar de acteurs.

Viewfield

Je kunt in een inhoudstype een overzichtsveld gebruiken na installatie van deze module. Handig om een soort navigatie naar andere nodes aan te leggen. Je kunt in je overzicht ook contextuele filters gebruiken om gerelateerde onderwerpen te tonen.

Je kunt automatisch de overzichten koppelen of per node.

Screen000125.png

Met contextuele filters kan je een argument meegeven

 

Views Field Formatter

Een veld in een inhoudstype invullen als een view... Met de Drupal 7 EVA module en views field module kon het. Blijkbaar is het even wachten voor de Dupal 8 versie van deze 2 modules.

Intussen is er een module: Views Field Formatter die ongeveer het zelfde doet. Je maakt een veld (bvb body) aan. Je vult er echter niets in. Bij de weergave kies je de view. Dit kan eender welke view zijn of een view die te maken heeft met de node die je toont. In dit geval kan je de contextuele filters bepalen (veldwaarde, ID en delta waarde).